Informace o společnosti Džbánsko o.p.s.

            Posláním obecně prospěšné společnosti Džbánsko je usilovat o rozvoj regionu a vyplnit mezery, které existují ve skutečných         potřebách  života lidí v této oblasti. Džbánsko, o.p.s. usiluje o zapojení většího množství lidí, kterým leží na srdci obecně prospěšné          projekty a kteří  chtějí pro své obce a pro své spoluobčany něco udělat.

    Obecně prospěšná společnost Džbánsko vyvíjí především tyto činnosti: 

  • provozování charitativních a sociálních služeb,
  • činnost v oboru obnovy a rozvoje krajiny,
  • činnost v oboru obnovy a ochrany historických památek a jiných obecně prospěšných staveb,
  • činnost v oboru rozvoje duchovního, kulturního a společenského života,
  • činnost a podpora v oblasti školství a vzdělanosti žáků a studentů ze sociálně slabých rodin
  • organizování volnočasových aktivit dětí,
  • činnost v oboru rozvoje turistického ruchu v oblasti,
  • činnost na podporu vzniku a pořádání kulturních akcí,
  • činnost v oboru prevence společenské a drogové kriminality,
  • pomoc ve stáří a v nemoci.

    Přírodní park Džbán se nachází na rozhraní středních a severozápadních Čech a zasahuje část bývalých okresů Louny a Rakovník. Obecně prospěšná společnost DŽBÁNSKO chce působit na prvním místě v oblasti přírodního parku Džbán a to zejména v obcích, které patří do mikroregionů Žatecko, Podlesí a Podbořansko.

    Více informací o obecně prospěšné společnosti Džbánsko naleznete na www.dzbansko.cz.